Homeopathie is een geneeskunst waarbij het zelfherstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd.

Wat is dan het zelfherstellend vermogen?

Ons lichaam zit prachtig in elkaar. Ieder mens heeft van nature een zelfherstellend vermogen. Daarom worden de meeste zieke mensen met wat rust en aandacht vanzelf beter. Bij gezonde mensen is het afweersysteem in staat allerlei virussen, bacteriën en ziekteverwekkende organismen in bedwang te houden. Bij klachten is het zelfherstellend vermogen ontregeld en heeft het lichaam hulp nodig om weer in balans te komen.

Homeopathische geneesmiddelen geven het lichaam een prikkel tot zelfherstel.

In de klassieke homeopathie, wordt strikt gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann, grondlegger van de homeopathie. Bij het zoeken van het medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de oorzaak van de klachten en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel dat gekozen wordt moet passen bij de gehele mens.

In de klinische homeopathie, welke vaak gebruikt wordt in acute gevallen, zoals griep of acute ooronststeking e.d. worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht(en) gekozen.

Homeopathie is gebaseerd op een aantal principes:

  1. Gelijksoortigheid.
  2. Gebruik maken van gepotentieerde middelen.
  3. Behandeling van de gehele mens.

 

  • Gelijksoortigheid

Dit betekent dat een ziekte wordt genezen door een middel dat een soortgelijke ziekte veroorzaakt. De klassiek homeopaat zoekt altijd naar gelijksoortigheid op alle niveau's. Dat betekent dus zowel op fysiek als op mentaal/emotioneel niveau. Dit lijkt ingewikkeld, maar ik zal het door een voorbeeld proberen te verduidelijken. Het bekende middel Chamomilla, dat veel kinderen krijgen als hun tandjes doorkomen, zorgt er bijvoorbeeld niet alleen voor dat de pijn van de doorkomende tanden verdwijnt, maar ook dat de boosheid en irritatie die erbij horen minder worden. Dit middel wordt soms ook voor volwassenen uitgekozen. Het zal duidelijk zijn dat die geen last hebben van doorkomende tanden, maar wel pijnen kunnen hebben waarbij ze uitgesproken geïrriteerd, boos en zelfs woedend kunnen zijn. Die combinatie van pijn samen met woede en irritatie maakt de keuze van de homeopaat voor Chamomilla duidelijk.

Door de eeuwen heen zijn ontzettend veel geneesmiddelenproeven gedaan die het principe van gelijksoortigheid steeds weer bevestigden. Inmiddels zijn zo’n 4.000 middelen beproefd, die allemaal hun eigen unieke symptoombeeld hebben en dus kunnen genezen.

  • Gepotentieerde middelen

Dr. Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel de werking veel te heftig was. Hij ging er daarom toe over om deze stoffen te potentiëren door middel van stapsgewijs verdunnen en schudden. Hoever hij hier ook mee doorging, de middelen bleven hun genezende werking behouden. Maar nu zonder de heftige bijverschijnselen. Tot op de dag van vandaag heeft de wetenschap nog geen bevredigende verklaring voor dit fenomeen kunnen vinden. Maar de talloze genezingen spreken voor zich!

  • Behandeling van de gehele mens

Wanneer wij met onze klachten naar een huisarts gaan zal deze een diagnose stellen en eventueel medicijnen voorschrijven. Anders dan een klassiek homeopaat kijkt de huisarts zuiver naar de klacht van de patiënt en geeft daar een passend geneesmiddel voor. Dit geneesmiddel werkt op een heel andere manier dan een homeopathisch middel. Het is gericht op het bestrijden van de klacht, niet op het verhogen van het zelfgenezend vermogen van de patiënt, noch op het wegnemen van de oorzaak van de klacht.

In de homeopathie gaat men er vanuit, dat een klacht een uitdrukking is van een verstoorde balans in de gezondheid, de levenskracht van de mens.

Stel dat iemand verdriet heeft gehad, dan kunnen daar symptomen uit voortkomen, zoals hoofdpijn, huilen en depressie, of angsten of haaruitval. Behandel je nu alleen de hoofdpijn, dan neem je niet de oorzaak weg, maar bestrijd je alleen de gevolgen!

Het middel dat uiteindelijk wordt voorgeschreven zal passen bij de patiënt als geheel, en op die manier een blijvende genezing geven.